I 13 år har aktivitetsnivået til barn og unge stått stille: – Et resultat av manglende vilje

I årevis har myndighetene vært bekymret over at barn sitter for mye i ro. Men ingenting skjer.