Norske forskere skal teste ny behandlingsmetode mot spiseforstyrrelser

— Å være i aktivitet gjør noe positivt med oss, og det handler nok vel så mye om det å få «ta fri» fra tanker og hverdag.

Illustrasjonsfoto
  • Cathrine Borchsenius
Publisert Publisert
  • Forfatteren av denne artikkelen, Cathrine Borchenius ,er gründere Bramat.no. Borchsenius er klinisk ernæringsfysiolog. Artikkelen er også publisert på Bramat.no.
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

— Kosthold, vekt, trening, kropp og sunnhet er tema som opptar mange. Som følge av dette er det også mer fokus på kroppspress og spiseforstyrret adferd, som ortoreksi, anoreksi, bulimi og overspising.

Les også

Treningseksperter opprørt over professorens uttalelser: - Han tar feil

Spiseforstyrrelsene som er vanskelige å oppdage

Det er mer åpenhet om tematikken generelt, men likevel er de fleste enkeltskjebner fremdeles tause og skjermer seg fra offentligheten. Dessverre er det slik at mindre enn 20% av de med bulimi og overspising noen sinne søker profesjonell hjelp for sin lidelse. De fremstår utad som å ha det bra, og finner sine måter å omgå sosiale sammenhenger der mat er sentralt. Og når de fleste har en normalvekt eller overvekt, er det sjeldent andre tenker at spiseforstyrrelser er noe som angår disse. Dette er bekymringsfullt, fordi de som ikke søker hjelp vil ha en betydelig forringet livskvalitet, og kan også møte en rekke helseutfordringer som beinskjørhet, dårlig tannhelse, redusert immunforsvar, ogøkt risiko for diabetes type 2 og hjerte-karsykdom, som følge av en ubehandlet spiseforstyrrelse.

Les også

En liten kommentar ble starten på et 13 år langt mareritt for Kristin (36)

Cathrine Borchsenius

For få ber om hjelpPå Norges Idrettshøyskole pågår det for tiden en stor studie der personer som lider av bulimi eller overspising går gjennom en ny behandlingsmetode der veiledet fysisk aktivitet er sentralt.

Ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat Therese Fostervold Mathisen snakker med engasjement når vi spør henne om man virkelig kan behandle en psykisk lidelse kun med trening og kostveiledning, uten bistand med psykologisk tilnærming?

Erfarne og sertifiserte masterstudenter ved NIH står for treningsgruppene og helsescreeningen.

— Det er flere utfordringer når det handler om behandling av spiseforstyrrelser som bulimi og overspising. Jeg har til nå erfart at det er mange som har slitt med overspising i mange år, men som aldri har skjønt at det faktisk handler om en diagnostiserbar spiseforstyrrelse. Først og fremst må jo den det gjelder erkjenne og forstå at han/hun har et problem, dernest må man jo tørre å be om hjelp. Det er her det ofte stopper opp!- Grunnen til at det er så få bulimikere/overspisere som ber om hjelp, kan skyldes at skammen rundt en slik lidelse, og barrieren for å be om hjelp i psykiatrien, er for stor. Dessverre er det også slik at svært mange bryter ut av behandlingen uten å fullføre, og av det behandlingstilbudet som finnes i dag, er det mange som ikke opplever å få effekt.

Les også

Carina reagerte på kampanje mot kroppspress, så hun laget sin egen

Mener fysisk aktivitet er velegnet til behandling av spiseforstyrrelser

Ifølge ernæringsfysiologen har bruken av fysisk aktivitet i behandling av andre psykiske lidelser som depresjoner og angst, vist god effekt, men er lite brukt/utforsket som behandling av spiseforstyrrelser.

— Å være i aktivitet gjør noe positivt med oss, og det handler nok vel så mye om det å få "ta fri" fra tanker og hverdag, som det å oppleve endringer i stemningsleie og oppnå mestringsfølelse. Mange trenger også å innlære bruk av fysisk aktivitet på nytt, slik at aktiviteten blir positiv og oppbyggende, og ikke vedvarende nedbrytende. Dette er dessverre tilfelle for en del med bulimi, der overdreven trening brukes blant annet for å forbrenne energi i forsøk på å manipulere egen kroppsvekt.

Les også

Kostholdsrådene du bør være kritisk til

— Vi trenger helt klart et bredere behandlingstilbud, slik at flere kan oppleve behandlingseffekt, men også fordi vi må gjøre behandlingen lettere tilgjengelig. Det er dessverre slik i dag, at mange møter lange ventelister når behovet er akutt.

— Fysisk aktivitet og kosthold er jo interesser som er sentrale ved spiseforstyrrelser, og det å ønske å gjøre noen sunne grep i livet, med fokus på trening og kosthold, er godt sosialt akseptert. Derfor håper vi at en behandlingsmetode som har fokus på disse elementer, skal klare senke terskelen for å søke behandling. Med større innsikt i eget handlingsmønster, bedre mestringsfølelse, målbar fremgang og økt kunnskap undervegs, håper vi også at motivasjonen for å fullføre behandlingsløpet skal øke.

Lovende resultater i tidligere studier

Det finnes et lite utvalg av studier som har brukt kostholdsterapi eller trening som sentrale deler, eller også eneste deler, av behandling av bulimi, og de har vist svært lovende resultater. Til tross for at denne forskningen ble gjort på 1990-tallet og tidlig 2000-tallet, er det lite som er gjort med dette fokus senere.

— Vi er internasjonalt banebrytende med hensyn til størrelsen i dette prosjektet, og det å våge å mene at kombinasjonen av fysisk aktivitet og kostholdsterapi skal kunne gi tilsvarende gode resultater som den veletablerte kognitive atferdsterapien, forteller Mathisen med stolthet i stemmen.

- Men hva viser studien deres så langt?

— Det er for tidlig å konkludere med noe, da behandlingsgrupper fortsatt holdes, og de siste gruppene nå planlegges for oppstart i august. Vi har flere klar for disse gruppene nå, men det er enda mulighet for å få plass. Mathisen avslutter med en oppfordring til de som føler at dette "treffer en nerve", om å ta kontakt!

BT Sprek

Nyhetsbrev Sprek-ansvarlig Silje Dyregrov holder deg oppdatert innen trening, helse og kosthold. Hver mandag gir hun deg en sprek start på uken.
Publisert