Idretten får 600 mill. mer

<p>Kulturminister Anniken Huitfeldt kom til sine egne, og ble tatt godt imot. Hun lovet mye mer penger. Tippenøkkelen økes fra 45,5 prosent til 64.</p>

Hell 20120608.Kulturminister Anniken Huitfeldt og presidenten Børre Rognlien under Ledermøte i NIF på Hell. Foto: Ned Alley / NTB scanpix SCANPIX

HELL: Endringen av tippenøkkelen betyr i praksis godt over en halv milliard ekstra til rådighet for norsk idrett.

— Dette betyr mer enn 600 millioner kroner mer som idretten skal få når overskuddet fra Norsk Tipping fordeles hvert år. Det forutsetter at resultatet til Norsk Tipping holder seg. Helst bør det gå opp, sier generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettsforbund.

Da tingforsamlingen hørte dette, ble det full applaus.

- Norsk idrett er kjempeglad for at statsråd Huitfeldt har tatt dette grepet. Dette vil komme hele norsk idrett til gode.

De ekstra midlene skal gå til anlegg, både til etterslepet, som er stort, og til nye anlegg. Hovedbudskapet til kulturministeren var at det blir en storstilt satsing på anlegg. Det skal blant annet gis ekstra penger til kommuner som vil gå sammen om anlegg som flere kan bruke.

Kulturministeren har vært rundt i mange idrettsmiljøer, og når hun har spurt hva som skal til for å få flere barn og unge inn i idretten, er svaret: Anlegg.

Derfor har hun lagt stor vekt på det, og kunne også fortelle hva bygging av fotballbane på hjemstedet Ullensaker har betydd, i tillegg til ny friidrettsbane og en ishall som kommer: Samhold.

Hun fortalte at hun var stolt av at Ullensaker/Kisa toppet 1. divisjon, selv om de var spådd nord og ned.

Satser på barn og unge

Mange målgrupper er omtalt i den nye idrettsmeldingen, den første på tolv år. Det gjelder ikke minst barn og unge.

- Norge er unik, fordi nesten alle barn er med i idretten, sa Huitfeldt fra talerstolen.

Hun fortalte hvorfor det norske samfunn trenger idretten:

- Vi blir flere, eldre og mer forskjellig.

Hun var uroet over at 40-åringene er blitt ni kilo eldre enn på 1960-tallet og at kun 20 prosent av befolkningen er så fysisk aktive som ønskelig er.

- Fra 2005 til 2011 viser undersøkelser at ungene sitter stille en større del av dagen, 15-åringer mer enn pensjonister,

I idrettsmeldingen er ungdom løftet ut som en egen målgruppe.

- Vi er opptatt av å holde på ungdommen lenger.

Hun tenker både på de som vil nå toppen, og de som aldri kommer på pallen.

Hun viste til slutt bilde av seg selv etter at hun kom i mål på Birken i vinter. En stolt Huitfkldt ga uttrykk for stor idrettsglede.

- Jeg klarte det!