Natten som fikk tyskerne til å mure seg inne

Det tyske landslaget har opplevd terror. Nå er det en jernring rundt dem.