NIF-styret vil ha eks-president dømt

Idrettsstyret har sendt påtale mot den tidligere presidenten i Norges Motorsportforbund, Per Velde, til Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

EKS-PRESIDENT: Per Velde.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Anklagen er brudd på NIFs straffebestemmelser, heter det i en melding på Idrettsforbundets hjemmesider.

Velde avviser overfor VG anklagene.

– Jeg er en varsler. Jeg har anmeldt tillitsvalgte i Norges Motorsportsforbund til idrettsstyret for over ett år siden, men idrettsstyret nekter å behandle anmeldelsene, kontrer den tidligere NMF-presidenten.

– Jeg har også anmeldt både NMF og NIF til Datatilsynet for brudd på personopplysningsloven.

I en pressemelding heter det at «det vurderes at Per Velde, gjennom spesifikke handlinger, har brutt NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b, e og j, og at han bør ilegges et tidsbegrenset tap av medlemskap, samt tap av mulighet til å ha tillitsverv i NIF og NIFs tilsluttede organisasjonsledd».

Les også

Knusende rapport om idretten: Tendenser til strukturell rasisme

Domsutvalget overtar altså saken nå.

Punktene i NIFs lov som det vises til i påtalen er:

b) utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller opptrer uredelig eller uhøvisk,

e) gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer,

j) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

Det kommer av pressemeldingen ikke fram hvilke «spesifikke handlinger» det er snakk om.

– Jeg oppfatter dette som et angrep på min person og på meg som varsler. Dette er sterkt belastende, sier Per Velde til VG.

Han sier at han ikke har rukket å lese påtalen ennå, men synes det er vanskelig å forsvare seg mot anklagene.

– Hvis idrettsstyret hadde gode intensjoner, ville det være naturlig at de tok kontakt med meg og påpekte at de mener jeg bryter idrettens bestemmelser. Anklagene faller på sin egen urimelighet. Det er bare trist, mener Velde.

Haugalendingen sier at han synes det er viktig «å få belyst rettssikkerheten i norsk idrett».

– Dette er David mot Goliat, mener Velde.

Våren 2019 hersket det tilsynelatende fullt kaos i Norges Motorsportforbund. Flertallet av styret hadde ikke tillit til presidenten, som den gang var Velde, det krydde av varslersaker og beskyldninger.

Det har lenge vært uro i Norges Motorsportforbund, men det tok av for alvor den 18. mars 2019 da det dukket opp en pressemelding i norske redaksjoner.

– President og styreleder Per Velde i Norges Motorsportforbund har ikke lenger forbundsstyrets tillit, het det i pressemeldingen.

På et ekstraordinært ting senere våren 2019 trakk Per Velde seg som følge av mistilliten. Emilie Funderud Westbye ble valgt som ny president.

I sin «presidentblogg» avslørte Per Velde noe senere i 2019 at forbundet «i fjor behandlet over 20 varselsaker og bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og medarbeidere. De fleste fra perioden 2012-2014, men også noen av nyere dato. Heldigvis ingen med seksuell karakter».

I pressemeldingen på NIFs hjemmesider heter det at «NIFs organisasjon er tuftet på demokrati, medlemskap, frivillighet og idrettsglede, og organisasjonens funksjonsevne er avhengig av at alle disse sidene ved organisasjonen fungerer. Det er en klar forventning om at alle tillitsvalgte oppfyller alminnelige krav til god oppførsel og respekterer idrettens regelverk og fattede vedtak. Det må reageres overfor tillitsvalgte som gjennom sin atferd i betydelig grad vanskeliggjør normale aktiviteter eller dersom atferden er av en slik art at den ikke er forenlig med de mål om fellesskap, glede og idrettsutøvelse som idretten er bygget på».

PS: I motsetning til Norges Bilsportforbund er Norges Motorsportforbund en del av Norges Idrettsforbund. De har - enkelt sagt - ansvaret for all motorsport som ikke foregår på fire hjul.

Publisert: