Dette bildet fanger opp Branns styrke og svakhet

Brann er et lag helt uten stjerner.