Sykkel-VM søkte om nesten åtte millioner, fikk null

Søknaden om momskompensasjon ble avslått på grunn av manglende frivillig arbeid.