Mohn reddet Brann igjen

Brann gikk 1,2 millioner i overskudd og har laget nullbudsjett for 2015. Se nøkkeltallene!

REDNINGSMANN: Trond Mohn redder Brann igjen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Brann Stadion (bt.no): Brann-konsernet fikk i fjor et overskudd på 1,2 millioner kroner, mot et nullresultat året før. Det var likevel ikke driften som sikret overskudd, men eksterne gaver.

Det er så godt som synonymt med hjelp fra én mann: Trond Mohn.

21 mill. i ekstern støtte

Ifølge regnskapsnotene fikk Brann en ekstern støtte i nedrykksåret på 21,4 millioner kroner – nær en dobling fra året før. Uten den eksterne hjelpen, ville altså Brann fått et underskudd på rundt 20 millioner kroner.

Men støtten har vært forutsigbar, det har ikke vært snakk om en «redningsaksjon» på tampen av regnskapsåret.

— Det er viktig å få frem. Vi har ikke tatt på oss kostnader før vi har visst at vi ville få støtte fra ham. Det er en støtte som betyr veldig mye. En del investeringer ville vi ikke kunnet gjort, uten bidrag fra Trond, sier daglig leder Vibeke Johannesen.

Tidenes 1.-divisjonsbudsjett

Mohns bidrag har i stor grad gått til spillerinvesteringer, samt drift av utviklingsavdelingen.

- Hvilke avtaler har dere med Mohn fremover?

— Vi er i god dialog med Trond nå. Han sier han vil bidra fremover, det gjenspeiles også i budsjettet for 2015. Så gjenstår det å se hvor mye, sier Johannesen.

Branns salgsinntekter falt med tre millioner fra 2013 til 2014, samtidig som kostnadene økte med 3,5 millioner. Som før ble altså redningen hjelp fra næringslivstopp Mohn.

For 2015 legger Brann opp til et nullbudsjett. De budsjetterer med driftsinntekter på 93.690,000 kroner – noe som med klar margin er tidenes høyeste 1.-divisjonsbudsjett i Norge.

— Det er vi veldig klar over. Vi er i en situasjon vi ikke ønsker å være i, med et ganske unikt anlegg til 1. divisjon å være. Det skal være forskjell på oss og de andre lagene i divisjonen. Målsettingen vår er å bli rykket opp og da må vi legge til rette for det. Vi er fullt klar over at vi gjennom hele sesongen vil bli sammenlignet med de andre 1.-divisjonslagene, men det er helg greit. Vi er nok også klubben i divisjonen som har tatt de tøffeste økonomiske grepene siden sist sesong, sier Johannesen.

Derfor droppet de minusbudsjett

Like etter nedrykket gikk avtroppende styreleder Rolf Barmen ut og sa det ville være aktuelt å budsjettere med 10 millioner kroner i minus for 2015. — Det var på et veldig tidlig tidspunkt. Vi visste ikke hvor store kutt vi måtte gjøre. Nå har vi gjennom vinteren jobbet godt og sett at vi vil klare å gjøre justeringer. Mange samarbeidspartnere blir med oss videre, veldig få supportere benyttet pengene-tilbake-garantien på partoutkort. I tillegg får vi inntekter for salget Stéphane Badji, som vi ikke visste om da vi snakket om å budsjettere med underskudd, sier Johannesen.

Brann legger opp til et stort kutt i lønnskostnadene. I 2014 brukte klubben 60,6 millioner på dette. I 2015 budsjetteres det med lønnskostnader på 42,4 millioner kroner.

— Det er punktet som svir mest. Kutt som berører personell, er vanskeligst å gjennomføre, sier Johannesen.

Klubbens ledere har tidligere uttalt at de ville vurdere sterkt å budsjettere med 10 millioner i minus i 2015, men har altså gått bort fra dette.

Til tross for at det buttet i mot på fotballbanen, klarte Brann i fjor å redusere både kortsiktig og langsiktig gjeld. Samlet gjeld var ved årsskiftet 211 millioner kroner – en nedgang på nesten syv millioner fra året før.

— Det er i henhold til planene. Til tross for økonomiske utfordringer, har vi siden byggingen av anlegget gradvis redusert den langsiktige gjelden, sier økonomisk controller Terje Marthinsen.

Brann budsjetter med arrangementsinntekter på 18 millioner kroner i 2015. I 2014 lå arrangementsinntektene på like over 27 millioner kroner. 2015-budsjettet tilsvarer i overkant av 9000 tilskuere på hver hjemmekamp.

I fjor endte Brann med en omsetning på 127,7 millioner kroner.

Årsresultat / Sportsklubben Brann (konsern)

2014 2013

Driftsinntekter 127,7 123,2

Driftsresultat 9,2 8,2

Res. før skatt 1,2 0,0

Tall i millioner kroner

BT kommer med mer.

Publisert: