Kulturministeren refser norsk idrett: - Det er pinlig for Norge!

Mener glasstaket ser ut til å være laget av betong.

Håndballandslaget er blant flaggskipene i norsk idrett. Her feirer kulturminister Linda Hofstad Helleland VM-gullet sammen med Heidi Løke (t.v.) og Veronika Kristiansen i desember.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har fått i oppdrag av IOC-president Thomas Bach om å jobbe frem en rapport om kvinneandelen blant internasjonale idrettsledere. Hun er imidlertid klar på at også norsk idrett har en stor jobb å gjøre med å få til likestilling mellom menn og kvinner.

— Det er pinlig for likestillingslandet Norge, sier hun om tall som viser at bare 20 av 110 presidenter og generalsekretærer i norske særforbund er kvinner. De resterende 81,8 prosentene er menn.

Dette er tall som opprører Helleland.

— Norge er kjent for likestillingen, da er det veldig trist at idretten ikke har fulgt med. Den fremstår som veldig gammeldags og som noen som ikke har skjønt hvor avgjørende det er at man har med dyktige kvinner i ledelsen, sier Høyre-statsråden på telefon fra Hurdal, hvor hun er på budsjettkonferanse med resten av regjeringskollegaene.

Der er blant annet både stats-, finans- og forsvarsminister kvinner, mens arbeidslivet har kvinnelige toppsjefer både i LO og NHO. Helleland mener det neppe finnes samfunnsområder som henger lenger etter på dette området enn idretten.

- Glasstaket i norsk idrett virker nærmest å være av betong, og umulig å sprenge!

Hun mener det mest alvorlige er at toppen ikke representerer bredden. Helleland sier det finnes mange jenter og kvinner som bruker mye tid på å skape gode idrettsopplevelser for andre.

— De unge jentene som ønsker å satse på ledelse i idretten trenger rollemodeller, og de står dessverre ikke i kø.

Viktig for idrettspresidenten

Idrettspresident Tom Tvedt er ikke enig i at situasjonen innen idretten er pinlig for Norge som likestillingsland, men legger ikke skjul på at utfordringen er stor. Han peker på at 40 prosent av idrettsutøverne i Norge er jenter og kvinner, mens i styrene i særforbund og kretser er kvinneandelen 37 prosent.

— Dette er et område som er særdeles viktig for meg. Vi skal speile medlemsmassen vår både på og utenfor idrettsbanen. I tillegg er jeg opptatt av å inkludere de med psykiske- og fysiske utviklingshemninger. Det handler om likeverd og å bruke de beste ressursene, sier Tvedt.

Han mener det finnes vilje nedover i organisasjonen til å gjøre inkluderingen til mer enn fine ord. Tvedt peker på at Idrettsstyret har en overvekt av kvinner, og at to av representantene er under 30 år.

— De ble valgt enstemmig på et Idrettsting hvor alle særforbundene var representert. Det viser at det er vilje og kraft. Vi har utfordringer, og de skal vi jobbe med.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Idrettspresident Tom Tvedt og kulturminister Linda Hofstad Helleland har fått til et godt samarbeid, men de er ikke enige om det er pinlig for Norge med så få kvinnelige ledere i norsk idrett.

En samfunnsutfordring

Tvedt sier NIF har startet en styrelederskole som skal hjelpe til med utviklingen av fremtidens presidenter. Han mener norsk idrett hver eneste dag må bli bedre på området, og sier det ikke finnes noen politikk som sier at jentene skal holdes borte.

— Vi må skape en arena for kvinner som skal bli toppledere. Dette gjelder også på trenersiden, hvor vi har et stykke å gå før vi har nok kvinner.

Den norske regjeringen var samlet til budsjettkonferanse på Hurdal 8. mars.

Han mener imidlertid at likestilling på ledernivå ikke bare er et problem i idretten, men at det er en samfunnsutfordring som også gjelder innen politikken.— Der er det veldig mange menn som sitter i lederposisjoner, enten det er på storting eller i fylkespartiene, sier den tidligere fylkesordføreren for Arbeiderpartiet i Rogaland.

Idretten tok initiativ, ikke politikerne

Under ungdoms-OL lot Helleland seg inspirere av mange unge kvinner som var med som frivillige ledere. Hun mener det nå er et momentum for å ta tak i utfordringen norsk idrett har. Hun mener kvinnene finnes, men at norsk idrett ikke virker å ta i bruk den kraften og kompetansen som finnes.

— Jeg vet at NIF jobber med dette, men også i næringslivet hørte man mye snakk om hvor viktig det var med kvinner i toppen, men det skjedde veldig lite. Norge er klar for flere kvinnelige ledere i norsk idrett!

Idrettspresident Tvedt er også inspirert etter ungdoms-OL, men minner på sin side om at det var idretten, og ikke det politiske miljøet, som tok initiativ til arrangementet.

Linda Hofstad Helleland fikk applaus under åpningen av skiskytter-VM, da hun tok til orde for at norsk idrett må løfte frem flere kvinnelige ledere.

To av 207 var kvinner

I en kommentar 8. mars skrev Aftenposten-journalist Mette Bugge at «idretten har ingen grunn til å slå seg på brystet på kvinnedagen».

VG skrev tidligere i år at internasjonalt er 226 av 240 idrettspresidenter menn, mens 203 av 240 generalsekretærer er det samme.

CNN lanserte Isha Johansen som FIFAs neste dronning.

Aftenposten skrev før FIFA-kongressen om Isha Johansen, fotballpresdienten i Sierra Leone som var én av to kvinner med stemmerett da ny president skulle velges. De 205 andre var menn.Bugge peker på at Den internasjonale olympiske komite (IOC) lenge har vært en mektig gutteklubb, men at ting er i ferd med å skje. 30 av kommisjonsmedlemmene er kvinner, og i reformprosessen «Agenda 2020» er det tiltak som skal løfte kvinneandelen. FIFA vedtok også i sin reform en større kvinnerepresentasjon, og alle de seks konføderasjonene må blant annet velge minst én kvinne blant sine representanter til FIFA-styret. Det er likevel all grunn til å tro at de aller fleste representantene kommer til å være menn.

Publisert: