Flere betaler ikke kontingenten: – Vi ser gjennom fingrene for at alle skal få være med

I Bergen holder de kontingenten nede for at alle skal få være med