Norges ledere nekter å si noe om utenlandsk forstøverpraksis

Flere norske landslagstrenere har erfaring fra utlandet. De vil ikke si om de har kjennskap til bruk av forstøverapparat i utlandet.