Fullt kaos på idrettstinget: – Kan ikke kneble oss

Toppjuristen Bodil Kristine Høstmælingen og lovutvalget fikk gjennomgå på idrettstinget fredag ettermiddag.

UENIGE: Trond Blattmann, som er leder i Agder idrettskrets, og Bodil Kristine Høstmælingen, som er leder i idrettsforbundets lovutvalg.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Dirigent Kjartan Berland var klar da han hevet idrettstinget etter en kaotisk avslutning av første dag:

– Nå må folk snakke sammen!

Striden står om det skal være lov å komme med endringsforslag fra den digitale «salen» under selve idrettstinget.

Altså ikke lovforslag som har kommet inn i god tid på forhånd.

Flere av de gamle «traverne» på tinget mente at det er sånn det pleier å være på idrettsting. At man kan komme med forslag der og da.

Bodil Kristine Høstmælingen og hennes lovutvalg var imidlertid klokkeklare hver gang hun fikk ordet:

– Det er ikke lovutvalget som bestemmer, men loven. Og vår tolkning er at det ikke er mulig å komme med endringsforslag, bare språklige endringer, under tinget.

Fotballpresident Terje Svendsen var en av de få som støttet henne i debatten.

Lovutvalgets leder pekte på at endringsforslag under tinget kunne få «uoverskuelige konsekvenser», fordi de kanskje ikke var nøye nok vurdert.

Den mektige lederen i Viken idrettskrets (som har 13 delegater, flere enn fotball, håndball, ski, ishockey og skiskyting til sammen), Roar Bogerud, er ikke fornøyd med Høstmælingen og lovutvalgets tolkning av NIFs lover.

Han og flere andre kretsledere sier at de er klare for å overkjøre henne.

Høstmælingen sa at hun utelukkende holdt seg til lovteksten i NIF. Overfor VG vil hun ikke kommentere det som skjer ytterligere.

– En kan ikke kneble et idrettsting, sa Trond Blattmann, som er leder i Agder idrettskrets.

Les også

Reagerer på Rajas Elsafadi-flørt: – Tråkker over en grense

– Det må være slik at det er idrettstinget som gjør vedtak i lovsaker. En kan ikke stoppe saker som idrettstinget selv ønsker å gjøre vedtak i, mente Blattmann.

Han og Viken-leder Roar Bogerud fikk også støtte fra Lars Trælvik i Oslo idrettskrets og fra Anne Lise Bratsberg i Trøndelag idrettskrets.

Ut fra debatten kunne det virke som om det er et skille mellom idrettskretser og særforbund. Håndballpresident Kåre Geir Lio derimot var på kretsenes side:

– Jeg vil tro at det som lovutvalget referer til, er for å gardere seg mot plunder, heft og uklarheter på tinget - men ikke hindre tinget i å gjøre gode vedtak, sa Lio.

Fotballpresident Terje Svendsen derimot støttet Bodil Kristine Høstmælingen og lovutvalget:

– Hensikten med loven er å ta forsvarlige vedtak og ha forsvarlig saksbehandling. Dette vil få konsekvenser også for andre ting. Jeg er veldig skeptisk til ... altså, endring i ordlyden er greit, men det er krevende å diskutere lovendringer direkte på et idrettsting, sa fotballpresidenten.

Hans kollega i hundekjørerforbundet, Siri Barfod, som også er jurist, gikk hardt ut mot motparten:

– De som kommer med forslag her på idrettstinget, har tenkt på det lenge og forberedt seg godt. Det er mange andre som ikke har tenkt over forslagene som kommer på tinget. Det er litt av grunnen til at det er en tidsfrist.

– Den presedens som dette kan skape, kan innebære at det undergraver vårt demokrati, sa Barfod.

Publisert