– Jeg prøver å forstå faren min, jeg kan ikke være bitter på ham

KOMMENTAR: Oddvar Brås skjulte familiehistorie er vond å lese, men den bidrar til økt forståelse av en annen tid.