• Mat er energi: Silje Hønneland er fagkonsulent og foredragsholder i Sunn Idrett. – Det er mange som er forvirra når det kommer til kosthold. Jeg oppfordrer ungdommen til å tenke enkelt. Mat er energi. Og mer trening betyr mer mat. FOTO: RIGMOR SJAASTAD HAGEN

Kostholdsekspert advarer mot nettråd fra bloggere

– Vanlig mat er mer enn bra nok, sier Silje Hønneland i «Sunn Idrett».