• Det nye styret i Stavanger Hockey ønsker å satse på både bredden og eliten i klubben. Bildet er tatt i en annen sammenheng. FOTO: Marie von Krogh

Medlemmene kuppet årsmøtet: Valgte sitt eget styre i Stavanger Hockey

– En del av medlemmene mente det var på tide at det ble valgt inn personer i styret med et litt annet sportslig fokus, sier den nye styrelederen Lars Atle Kjøde i Stavanger Hockey.