Her dukker spansk politi opp på Start-trening

Start fikk klar beskjed fra politiet.