– Dersom noen står frem som homofil i Viking, er jeg trygg på at vedkommende vil oppleve å bli ivaretatt og støttet

I Viking er det nulltoleranse for homohets. Direktør Eirik W. Henningsen håper klubbens verdigrunnlag og omsorg skal gjøre det trygt for den som en gang står fram som homofil.