«Bruun-Hanssen bør fortsette som Brann-leder»

KOMMENTAR: Men bør fratas det sportslige ansvaret, skriver Tore Strand.

BØR BLI: Roal Bruun-Hanssen bør fortsette i Brann, mener Tore Strand.
  • Tore Strand
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Roald Bruun-Hanssen har hatt en stødig hånd om økonomien i Brann. Det samme kan ikke sies om det sportslige.

Derfor bør det være tid for å frita Roald Bruun-Hanssen fra alt som har med det sportslige ansvar i Brann å gjøre. I en turbulent tid er det viktig med en viss kontinuitet i klubben. Derfor bør Roald Bruun-Hanssen fortsette som administrativ leder.

I blodtåken etter nedrykket, er det viktig å huske på at det ikke var Bruun-Hanssen som ledet laget, la taktikken eller formet formasjonene.

Mens andre klubber har slitt økonomisk de siste årene, har Bruun-Hanssen og Brann levert plussregnskaper. Det har selvfølgelig sammenheng med betydelige bidrag fra klubbens velgjører Trond Mohn. Men det kan umulig brukes mot Branns daglige leder at han har et godt forhold til byens rike onkel, som fortsatt er en betydelig ressurs for Brann. Klubben har helt siden 90-tallet vært avhengige av eksterne bidragsytere, og det er en helt sentral arbeidsoppgave for en daglig leder å håndtere kontakten med disse. Dette feltet kommer fortsatt til å være av avgjørende betydning for Brann, å se for seg en fremtid uten, er på kortere eller middels lang sikt helt urealistisk.

Kritikkverdig

Brann gjorde i fjor et styrevedtak på at de skulle ansette en sportslig leder. Siden ble det hevdet at svak økonomi førte til at de ikke tok seg råd til å knytte til seg en ressursperson med ansvar for sport. Med nedrykket som fasit må det sies å ha vært en svært kostbar beslutning ikke å ta seg råd til den ansettelsen.

Tore Strand er Bergens Tidendes kommentator.

Nå er det på høy tid at det skjer. For er det noe Brann har savnet i de siste årene, så er det en leder som kunne stake ut den sportslige kurs. Alt fra det som har med spillerkjøp, treneransettelser, ansettelse av hjelpetrenere, spillestil, fysisk testing, oversikt over spillermarkedet og talentspeiding, har vært et forsømt område. Dette er ikke områder en daglig leder kan sysle med i forbifarten og ved siden av sine andre oppgaver. Når styreformann Rolf Barmen uttaler at Roald Bruun-Hanssen jobber 20 timer døgnet for Brann, kommer han selv med et vektig argument for hvorfor det bør finnes plass til en sportssjef i organisasjonskartet. Det er videre kritikkverdig at styreformannen ikke har sett eller gjort noe med dette problemet tidligere. For det er vel neppe slik at økonomien først etter et nedrykk tillater en ansettelse av en sportssjef?

Styret må ansette sportssjef

Det var Lars Moldestad og hans styre som i 2010 hadde ideen om at Branns trener også skulle være klubbens sportssjef. Stikk i strid med hvordan de fleste toppklubber internasjonalt er organisert, valgte Brann å gi mer makt til den til enhver tid sittende trener, og beholde mindre makt selv. Det var en uklok beslutning. En sportssjef skal ivareta klubbens røde tråd, de lange linjene, dens filosofi og forretningsidé. En trener skal konsentrere seg om å vinne fotballkampene.

Jeg ønsker meg en modell hvor sportssjefen ikke skal ansettes av Roald Bruun-Hanssen, men av klubbens styre. Jeg ønsker meg en sportssjef som skal rapportere til styret, og ikke til den daglige lederen. Sportssjefen skal konsentrere seg om sport, Roald Bruun-Hanssen om de andre arbeidsområdene i Brann. I blodtåken etter nedrykket, er det viktig å huske på at det ikke var Bruun-Hanssen som ledet laget, la taktikken eller formet formasjonene. Han var involvert i å skaffe spillerne Rikard Norling brukte i sine oppstillinger. Noen av disse valgene slo uheldig ut, men virkemidlene som ble stilt til Rikard Norlings disposisjon var mer enn gode nok til at Brann burde spilt i eliteserien neste år. Det tipper jeg også Norling selv vil si seg enig i.

Trenger nye impulser

At Brann neste år skal spille i 1.divisjon er et klart og tydelig bevis på at organiseringen av Brann ikke har fungert som ønsket. Navn som Rune Soltvedt og Carl-Erik Torp er blitt nevnt som aktuelle kandidater for sportssjefjobben.

Jeg kjenner begge som dyktige fotballmennesker, men en stilling som sportssjef i en stor klubb som Brann bør bli utlyst over det ganske land. Da først kan en få en oversikt over kandidater som kan være skikket til å ta jobben.

Det Brann trenger nå, er nye impulser og en ressursperson som ikke har noen link til de som jobber der i dag. Soltvedt og Torp har jobbet under Roald Bruun-Hanssen de siste årene, og jeg tror ikke det vil være noe smart valg av Brann å hente personer fra egne rekker i den situasjonen klubben har satt seg i.

Jeg ønsker meg en modell hvor sportssjefen ikke skal ansettes av Roald Bruun-Hanssen, men av klubbens styre.

Mange har ropt på Bruun-Hanssen sin avskjed den siste tiden. Jeg tror ikke det å sparke den daglige lederen i denne omgang er en klok avgjørelse av Brann. Det Brann er best tjent med er å få en klarere rollefordeling internt. Uten at jeg dermed frikjenner Bruun-Hanssen for ansvar for den situasjonen Brann har satt seg i. Han er leder for organisasjonen som la en strategiplan frem mot 2015, en plan som i dag utgjør et tragikomisk stykke lesning. Det finnes formildende omstendigheter, som et stadig vanskeligere marked, men Bruun-Hanssen har ledet en organisasjon i denne perioden som har spilt fallitt. Vi snakker om en grov fiasko på de fleste felt, riktignok med den foreløpig flytende økonomien som et unntak.

Derfor bør Roald Bruun-Hanssen ene og alene konsentrere seg om jobben som daglig leder, og driften av klubben. Dette var det da også opprinnelig meningen at han skulle, helt til Rolf-Magne Walstad sluttet sent i fjor.

Det at Bruun-Hanssen tidligere var sportssjef i klubben hefter ved ham fortsatt. Og så lenge han har måttet gjøre en del oppgaver som er naturlig for en sportslig ansvarlig å håndtere, har han også blitt ansvarlig for sportslige avgjørelser som ikke har falt heldig ut.

Styrevedtaket om å ansette en sportssjef er allerede tatt. Nå er det tid for å finne personen som kan bidra til en kontinuitet med den sportslige satsingen som har vært savnet i Brann siden klubben vant gull i 2007.

Publisert: