• Mens Bjørnebye forsvant fra Ranheim, svarte Horneland på innholdet i brevet fra Kjernen. Vel å merke på det som gikk direkte på ham selv. FOTO: Mariann Dybdahl

Slik svarer Horneland på Bjørnebye-kravet fra Kjernen

Stig Inge Bjørnebye forsvant fra Ranheim uten å kommentere kravet fra Kjernen om at han må gå av som sportslig leder.