Hevder Aukland ble bedt om å tie om dopingdokumentaren

— De har misforstått helt, kontrer Norges skiforbund.

Publisert:
svp://18037?view=ap

Anders Aukland mener Norges Skiforbund bør offentliggjøre alt materiale de har av blodverdier.

Aukland målte i gjennomsnitt 15, 8 i hemoglobin. Den høyeste målingen var 17, og den laveste 14, 6. – Dette er de offisielle verdiene til FIS. Norges Skiforbund har også mange målinger som viser samme variasjoner, sier Aukland.

Norges Skiforbund synes det er smart at Anders Aukland vil offentliggjøre sine blodverdier.

Anders Aukland vil ha hjelp av Skiforbundet til å gjøre det, men kommunikasjonssjef Espen Graff sier at forbundet på ingen måte sitter på en slik base.

— Vi kan ikke heve oss over etikk og lovverk. Det er Aukland som må gå til sin lege og få ut tallene, sier Graff.

Han har i dag prøvd å komme i kontakt med Aukland selv og manager Nils Marius Otterstad i Team Centric, som Aukland går for. Graff har ikke lykkes.

Skal gå videre

Manager Otterstad forteller til Aftenposten.no at han har bedt Aukland ha fullt fokus på det han skal gjøre fremover, som å gå Birken.

— Han ble forkjølet etter Vasaloppet, og det er skigåing som er jobben hans, sier Otterstad.

Han formidler likevel at Aukland er skuffet over den mangel på støtte han har fått av NSF, og forteller at både skipresident Erik Røste og Graff ringte Otterstad tirsdag og sa at han skulle holde kjeft.

- Der har Otterstad misforstått helt. For det første støtter vi Aukland fullt ut. Vi har brukt mye tid og ressurser på å støtte løperne våre. Der kan jeg henvise til Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang og hva vi har gjort for dem, da den første dokumentaren kom opp i fjor. For det andre er vi uenig i SVTs håndtering av den nye dokumentaren. Vi har sagt på generelt grunnlag, basert på erfaringene fra i fjor, at vi ikke vil gi legitimitet til et program som ønsker å sverte norske løpere på sviktende grunnlag. Det er stor forskjell på å ha høye blodverdier og det å være dopet , sier kommunikasjonssjefen, før han legger til:

— Jeg tror hverken Aukland eller Otterstad vet hva vi ble spurt om at svensk TV. Det var verdier og prøver tatt av Det internasjonale skiforbundet (FIS), som vi ikke har hatt noe tilgang til og derfor ikke kan si noe om. Jeg tror vi i denne saken snakker forbi hverandre.

Burde gjort mer

Otterstad mener at NSF for lenge siden skulle tatt tak i dette og fulgt opp løpere som hadde verdier man mente var for høye.

— Det ble aldri gjort, sier Otterstad, som også etterlyser at NSF har en prosedyre på dette med blodverdier, slik at løpernes verdier offentliggjøres.

— Vi har ikke noe å skjule, og vi ønsker full åpenhet, sier han.

I en pressemelding utdyper han:

— Vi ønsker åpenhet. Anders står i media nå med sine tall og verdier. Vi synes det er merkelig og trist at han nå blir stående der alene, uten støtte fra en eller flere i Norges Skiforbund, som kan bistå og forebygge denne dokumentaren videre mtp faglig innhold. Dette kunne vært forebygget bedre, fra NSF sin side.

svp://18037?view=ap
Publisert: