Døden på veiene
Av: Lasse Lambrechts, Tove B. Knutsen


Bergens Tidende har som første medium i Norge fått tilgang til Statens vegvesens samlede oversikt over ulykker.

Vi har plassert hver enkelt ulykke på kartet til venstre, slik at du kan få overblikk over omfang og årsaker. Ved å bruke knappene under kartet vil du kunne lage egne sammenstillinger.

Vi håper du benytter sjansen til å se nærmere på ditt eget nabolag og veiene du kjører. Det er du som kjenner ditt nærområde. Sjansen for at du ser noe vi ikke har sett, er stor.

Databasen inneholder 11 440 ulykker hvor 317 mangler stedsinformasjon.

Fortell oss hvor det er farlig i trafikken.
Klikk på knappen under.

ÅRSTALL:         
KLOKKESLETT:
ALDER:             
UKEDAGER:FARTSGRENSE:

BEBYGGELSE:STEDSFORHOLD:


ALVORLIGHET:
ULYKKESTYPE:


FØREFORHOLD:VÆRFORHOLD:


KJØRETØY: