Asylbarna Norge sendte ut

De bodde i Norge i over fire år. Regjeringen sa at disse barna skulle flyttes bakover i returkøen. I 2014 ble de likevel hentet av politiet og sendt ut av landet.