Tar arrest i tomtepartnernes eiendommer og biler

En av Sunnhordlands rikeste familier har tatt arrest i tomteinvestor Per Arne Hanakams luksushytte i Hemsedal.

Investoren Per Arne Hanakam kjøpte dette hyttetunet i Hemsedal for rundt 12 millioner kroner vinteren 2020.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Hyttetunet ble kjøpt vinteren 2020 for nesten tolv millioner kroner, og har ti soverom, to badstuer, boblebad på terrassen og dobbel garasje.

Bakgrunnen for arresten er uoppgjorte lån som saksøkerne mener skulle vært tilbakebetalt for lengst. Arresten omfatter også to eksklusive biler som Hanakam eier, og eneboligen hans i Åsane.

Blant de seks saksøkerne er Eidesvik-familien på Bømlo. Lars Eidesvik (61) er en av Sunnhordlands rikeste, med en likningsformue på over 400 millioner kroner i 2019.

Per Arne Hanakam og hans forretningspartner Tor-Erik Nielsen har de siste årene lånt minst 200 millioner kroner til tomtekjøp fra småsparere og investorer over hele Norge. Lånene skulle i mange av tilfellene betale tilbake med 12 prosent rente.

Nå er fristen for å betale tilbake løpt ut hos mange av långiverne. I oktober gikk Hordaland tingrett med på å ta arrest i Hanakams og Nielsens private eiendeler. De seks som gikk til retten mener de har rundt 13 millioner kroner til gode.

Hanakam og Nielsen sier de vil gå rettens vei for å få opphevet arresten.

Kjennelsen innebærer at tingretten midlertidig fryser muligheten Hanakam og Nielsen har til å selge blant annet hytter, hus og biler. De kan heller ikke overføre eiendelene til andre eller pantsette dem for å ta opp nye lån.

Investor Per Arne Hanakam inngikk kjøpekontrakt på hyttetunet i Hemsedal i november 2019, og overtok hytten rundt tre måneder senere.

Sitter på millionverdier i hytter og biler

De siste likningstallene gir ingen indikasjoner på at de to sitter på store verdier: Hanakam hadde null i formue og en skattbar inntekt på under 60.000 kroner i 2019, ifølge skattelistene. Året før hadde han null i både inntekt og formue. Også Nielsen sto uten skattbar formue i 2019, mens inntekten var på litt over en million kroner.

Hyttekomplekset som Hanakam kjøpte i Hemsedal sammen med konen, har et bruksareal på 284 kvadratmeter, fordelt på en hovedhytte og en gjestehytte. Kjøpssummen på nesten 12 millioner kroner fremgår av grunnboken, og ekteparet eier en halvpart hver.

Hyttetunet ligger ikke langt fra skianlegget, og ifølge prospektet som ble laget da Hanakam kjøpte, er det mulig å stå på ski både til og fra.

Hanakams enebolig i Åsane er på drøyt 300 kvadratmeter, med egen brygge og naust. Også her eier konen halvparten.

De to bilene som omfattes av arresten mot Hanakam ble begge kjøpt i 2019: En Porsche Cayenne turbo som nå har en listepris på rundt 1,7 millioner kroner, og en Mercedes-Benz Geländewagen med en listepris på rundt 1,2 millioner kroner. Sistnevnte eier han gjennom sitt investeringsselskap Spinnaker West.

Også Tor-Erik Nielsens enebolig på Sotra og en hytte han og konen kjøpte i Myrkdalen i 2019 er en del av arresten.

Det samme gjelder Nielsens bil, en Porsche Cayenne E-hybrid. Den ble kjøpt ny i 2019, og har en listepris på rundt én million kroner.

Det er i tillegg tatt arrest i aksjene i de to mennenes investeringsselskaper: Nielsens Flax Holding AS og Hanakams Spinnaker West AS.

Har investert i vannteknologi

De to investorene sitter også på betydelige midler som det ikke er tatt arrest i, fordi de eies gjennom selskaper og ikke av dem direkte.

Blant annet har de aksjer for rundt 18,1 millioner kroner i bergensselskapet M Vest Water, som ble børsnotert i mai. Aksjene er eid gjennom selskapet Norwegian Water Technologies, viser aksjeeierboken. Hanakam sitter på cirka 75 prosent av disse aksjene.

Vil utfordre arresten

Arresten ble utført i hemmelighet, uten at de to investorene fikk varsel på forhånd eller mulighet for å legge frem motargumenter. Saksøkerne og retten fryktet nemlig at det var fare for at verdier kunne forsvinne dersom de ble informert.

– Vi vil naturligvis respondere for å få kjennelsen opphevet. Er arresten basert på feil grunnlag kan dette naturligvis utløse erstatningsansvar, skriver Per Arne Hanakam i en e-post til BT/E24.

Hyttetunet består av en hovedhytte og en gjestehytte. Det har ti soverom, to badstuer, boblebad på terrassen og dobbel garasje.

– Fratas retten til å råde over eiendelene sine

I kjennelsen fra retten står det at Hanakam, Nielsen og deres selskaper har vist «ingen reell vilje eller evne til å gjøre opp de misligholdte forpliktelsene overfor saksøkerne.»

Pengene som ble lånt fra de seks långiverne, skulle brukes til tomtekjøp og oppstartsarbeid. En av tomtene ligger på Hordvikneset. Her var avtalen at pengene skulle betales tilbake etter to år, ifølge kjennelsen.

Den andre tomten ligger på Espehaugen ved Flesland. Ifølge prospektet skulle lånet også her betales tilbake innen to år, mens det i kontrakten sto syv dager etter videresalg.

Lars Eidesvik på Bømlo var med på å låne ut fem millioner kroner til dette prosjektet, gjennom investeringsselskapet han eier med barna sine.

Også tre vossinger, et prosjekteringsselskap i Bergen og et investeringsselskap på Bømlo står bak arrestkravet.

Verken Eidesvik-familien eller de andre långiverne som har tatt arrest, ønsker å kommentere saken overfor BT/E24. Eidesvik-selskapets prosessfullmektig, advokat Christian Hausvik, sier dette:

– Formålet med arrestbegjæringen er å sikre at tomteselskapet og Hanakam fratas retten til å råde over eiendelene sine for å sikre mine klienters krav.

Kreditorpågang på Hanakam

En gjennomgang av eiendoms- og løsøreregisteret viser at flere har tatt grep for å sikre sine krav mot Hanakam.

Hytten i Hemsedal har et pant på 7,5 millioner kroner til Handelsbanken. 7. oktober ble det i tillegg registrert et pant på 5,3 millioner til Gallardo Holding AS. Bak dette selskapet står den suksessrike Porsche-selgeren Endre Aase Johnsen. Dermed er hytten pantsatt til over kjøpsprisen.

Johnsen ønsker ikke å kommentere pantet til BT.

I oktober fikk Johnsen også et pant på over 1,5 millioner kroner i Hanakams Porsche. Det ble i tillegg tinglyst et såkalt utleggspant på cirka 215.000 i investorens Mercedes-Benz, fra hans forhenværende revisor.

Advokat Christian Hausvik representerer Eidesvik-familien og to andre klienter som har tatt arrest i investor Per Arne Hanakams hus, hytte, biler og aksjer.

Retten: – Lån synes ikke å ha blitt benyttet som forutsatt

BT/E24 har tidligere beskrevet hvordan Hanakams og Nielsens selskaper lånte inn millioner til tomtekjøp, samtidig som store summer ifølge regnskapene ikke gikk til slike investeringer.

I arrestkjennelsen står det at «lånene ikke synes å ha blitt benyttet som forutsatt ved låneopptakene, men at midlene i stedet har blitt disponert utenfor långivernes rekkevidde, i selskaper kontrollert av Hanakam og Nielsen.»

Hanakam eier sin del av de omtalte tomteselskapene gjennom investeringsselskapet Spinnaker West AS. I fjor påpekte revisoren at Hanakam personlig hadde tatt opp et ulovlig aksjonærlån på 30 millioner kroner fra dette selskapet. Noen måneder senere trakk revisor seg.

Aksjonærlånet kan redusere långivernes mulighet til å få pengene tilbake, slår Hordaland tingrett fast i arrestkjennelsen.

«Usannsynlig at det er midler til realisering»

Tingretten setter spørsmålstegn ved om långiverne vil kunne få igjen pengene fra tomteprosjektene til Hanakam og Nielsen.

«De saksøkte selskapene har negativ egenkapital med oppførte verdier som ikke kan verifiseres, og det fremstår usannsynlig at det er midler til realisering av de eiendomsprosjektene som långiverne skulle investere i», skriver dommeren.

Hanakam og Nielsen mener kjennelsen er basert på låneavtaler som ikke er forfalt.

– Vi har gjennomgått kjennelsen og er først og fremst skuffet over det manglende grunnlaget långiverne anvender overfor domstolen. Paradokset er jo at vi ikke visste om denne skjulte prosessen og at kjennelsen tar utgangspunkt i bare én side, skriver Hanakam i en e-post til BT/E24.

– Arresten er i praksis uten betydning. Det er et foreløpig pant, men en negativ virkning er at både selskapene og vi som ledelse oppnår lavere kredittrating og det kan jeg ikke forstå at disse som står bak begjæringen er tjent med, skriver Nielsen i en e-post.

Advokat Jan Magne Isaksen i CMS Kluge representerer tre av klientene som har fått Hordaland tingrett med på å ta arrest i Hanakam og Nielsens private eiendeler.

– Store beløp har gått til annet enn avtalt

Advokat Jan Magne Isaksen representerer tre av långiverne som har tatt arrest i investorenes private eiendeler.

– Basert på Hanakams og Nielsens egne årsregnskaper synes store beløp å være benyttet til andre formål enn det som er avtalt, sier Isaksen.

Han etterlyser dokumentasjon på hva pengene er gått til, og legger til:

– Vi frykter at Hanakam og Nielsen kan gjøre noe som reduserer muligheten til at långiverne får sine midler tilbake. Det er heller aldri blitt presentert noe annet enn vage løfter om tilbakebetaling uten noen form for dokumentasjon, sier Isaksen.

– Blottlegger fravær av kildekritikk

Hanakam mener BT lar seg ukritisk bruke som mikrofonstativ.

– Vi har ingen grunn, eller plikt – eller noe ønske – om å kommentere noe som helst overfor BT når avisen blottlegger det totale fravær av anstendig kildekritikk, skriver Hanakam og legger til:

– Vi har allerede beklaget overfor långivere at ting har tatt lang tid, og også begrunnet dette med pandemien og nedstenging. Vi vil prioritere å gå i dialog med våre långivere og forventer å komme til enighet om en minnelig løsning til beste for både selskapene og långivere, skriver Hanakam.

Hanakam mener kjennelsen bærer preg av en ufin og egoistisk tilnærming hos seks av 200 långivere som forsøker å sikre seg på bekostning av fellesskapet. Rettens påstand om at det ikke er vist reell vilje eller evne til å gjøre opp for seg, kaller Hanakam «totalt misvisende».

Sammenlikner med snikskyting

– Begjæringen er å sammenlikne med snikskyting, skriver Hanakam, og viser til at han og Nielsen ikke fikk vite noe om arrestkravet før retten hadde fattet sin avgjørelse. Han omtaler dette som «et feilslått rettsprinsipp».

Hanakam skriver at BT gjerne må omtale hans ulovlige aksjonærlån fra eget selskap, men understreker at han ikke brukt penger fra långivere i tomteprosjektene til å kjøpe verken hytte eller andre eiendeler.

– At jeg har hytte og Porsche blir mistenkeliggjort. Jeg har drevet innenfor fast eiendom siden 90-tallet og det virker som om BT skal plassere dette i en ekstravagant kontekst, skriver Hanakam.

Både Nielsen og Hanakam har merket seg at BTs omtale får mye plass som begrunnelse for kjennelsen.

– Således har BT kanskje vært det viktigste verdipapiret for både begjæringen og kjennelsen. Mediestøyen blir tillagt betydelig vekt, og det illustrerer hvor viktig det først var å etablere støyen og deretter bruke støyen som et middel. Om BT hadde valgt å være kritiske til sine kilder hadde reportasjene hatt et annet balansepunkt, skriver Nielsen og legger til:

– Jeg er mer opptatt av å fokusere på jobb og avkastning for våre samarbeidspartnere. Jeg tror ikke noen av disse få långiverne som står bak begjæringen opplever umiddelbar nytelse gjennom dette grepet.

Publisert: