Pengedryss over Vestlandet, skillingsbolle på ein snurr og infantile studentar

Det er semje om statsbudsjettet, og SV har sikra pengar til viktige vegar og prosjekt her vest. Samstundes får regjeringspartia stadig nye skrekkmålingar. Kan det henge saman?
I Bergen har studentane erklært utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) persona non grata, noko som har skapt intern strid i podden. Det same har vår tids viktigaste bakst- og bollespørsmål, og NMG-gjengen tar debatten.
Programleiarar: Morten Myksvoll, Jens Kihl og Eirin Eikefjord
Produsent: Henrik Svanevik
Vignettmusikk: Bjørn Torske – Bergensere (Smalltown Supersound)
Illustrasjon: Tord Torpe
Lydklipp: NRK

TORSDAG 1. DESEMBER, 2022


Hør flere episoder

Nokon må gå