Fattigdom førte til britisk drapsbølge

Økonomisk nedgang ga sterkt stigende drapstall i Storbritannia fra begynnelsen av 1980-tallene. Følelsen av håpløshet ga opphav til en bølge av blodig vold, hevder britiske kriminologer.