I Bagdad før storaksjon

President George W. Bush' besøk varte bare i fem timer, og kun et fåtall av medarbeiderne hans var informert på forhånd.