Norske styrker forlenger oppholdet i Afghanistan

Regjeringen har besluttet å forlenge norske spesialstyrkers opphold i Afghanistan med ytterligere tre måneder, slik at oppdraget totalt vil få en varighet på et halvt år.