For en bedre verden ...

Verden blir neppe tryggere om Sikkerhetsrådet i FN utvides fra 15 til 24 medlemmer. Men høynivåpanelets utredning kan gi en bedre verden - om politikere verden rundt påtar seg ansvar for å skape et mer effektivt FN.