NATO snart moden for Irak

USA hevdet i går at NATO snart er rede til å påta seg oppgaver i Irak. Temaet kan komme opp på et NATO-møte i München i dag, men Tyskland, Frankrike og andre vil stille klare betingelser.