Følg gigantkometens ferd

Den kjempesvære kometen NEAT er nå godt synlig fra solobservatoriet SOHO. Du kan følge kometens ferd.