Vurderer sanksjoner mot Syria etter FN-rapport

Syria rammes av internasjonale sanksjoner hvis landet ikke raskt gjennomfører en radikal politisk kursendring.