Tyske regjeringspartier enige om reformer

Partiene i den tyske storkoalisjonen er enige om en rekke viktige reformer. Blant annet skal barnetrygden styrkes, og fedre få adgang til minst to måneders pappaperm.