Vemodig avskjed med «Dyrevennen»

En epoke er over. Siste nummer av det tradisjonsrike barnebladet «Dyrevennen» er kommet ut. Fra og med 2006 er bladet historie - men barn kan fortsatt abonnere på et blad om dyr.