Irakisk spedbarn får operasjon i USA

En razzia utenfor Bagdad kan bli redningen for en irakisk baby med en alvorlig medfødt sykdom.