Nytteløs dansk pillespising

250.000 dansker spiser piller mot depresjon, men bare hver femte har noen glede av lykkepillene. Samtidig sliter svært mange med bivirkninger.