Ugle til angrep på 11-åring

Mari Moen skulle vise klassekameraten reirplassen til ugla. Det likte fuglen lite. Kattugla gjekk rett i angrep.