Friske Sharon-sitater fra Molde

Statsminister Ariel Sharon skal ha foreslått for Kjell Magne Bondevik at Norge tar imot palestinske dagarbeidere.