Ny EU-debatti Sveits

Et flertall av kantonene i Sveits mener de bilaterale avtalene med EU ikke har noen fremtid. Utspillet har startet en ny EU-debatt i alpelandet som heller ikke er med i EØS.