Terrorfrykt stoppet norske skip

På grunn av nye terrorregler er flere skip eid, drevet, godkjent eller forsikret av norske selskaper holdt tilbake eller nektet anløp i USA siden 1. juli. Ett drives av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi i Bergen.