Kampen for tilværelsen

Riad får tilkjempet seg en halv dunk bensin. Det er ren plyndring, men det er den eneste måten å skaffe drivstoff på i Bagdad nå om dagen. Ellers må han kjøpe til ågerpris hos andre som har vært heldigere i sine plyndringer.