Muslimsk selvkritikk - med måte

Grusomhetene i Russland og Irak har ført til selvransakelse blant noen arabiske kommentatorer, mens andre har børstet støv av sine faste konspirasjonsteorier.