Motpolene

Det er mulig, men mer enn vanskelig, å finne to menn i amerikansk politikk som står lengre fra hverandre enn George Walker Bush og John Forbes Kerry. Til tross for mange likhetspunkter.