Mottakelsen hun fikk var den mest entusiastiske og enhetlige som en dissident fra Cuba har fått på minst ti år blant eksilcubanere som ofte har kranglet med dissidenter som bor på Cuba om taktikk og målsetting.

Den 37 år gamle Sánchez har lagt seg ut med regimet i Havana på grunn av sin blogg Generasjon Y og sin bruk av Twitter til å kritisere.

Hun er nå på en 80 dager lang turne rundt om i verden etter at hun nylig for første gang på mange år fikk utstedt pass. Hennes reise er en test på de cubanske myndighetenes nye linje med å la cubanerne reise ut.

I en tale i Miami viste hun at hun forstår smerten eksilcubanerne føler over å ha forlatt sitt hjemland, og hun oppfordret til enhet mellom dissidenter hjemme og ute.

Men hun forsvarte også sin harde kritikk av den amerikanske embargoen som eksilcubanere flest helhjertet støtter. Sánchez mener embargoen gir regimet i Havana påskudd for å legge skylden på USA for de harde levekårene i landet.

I løpet av det ukelange besøket i Miami skal Sánchez ha en rekke møter på universiteter og andre steder, og besøke sin søster som har bodd i USA i to år.

Før Miami var hun i Brasil og Mexico, samt Washington og New York, og hun reiser videre til Peru og Europa.