"Gi oss våpen til å ordne opp"

Kaoset har overtatt i Makedonia. Motsetningene mellom slaviske makedonere og det albanske mindretallet truer med å eksplodere, og makedonerne krever harde mottiltak.