Utvikler uknekkelig kode

Ny matematisk teori gir håp for fremtidens datasikkerhet.