Bål over halve Europa

Europeiske bønder, forbrukere og matvareindustri går inn i en skjebneuke. I de neste dagene vil det vise seg om det lykkes å stanse den steppebrannen som munn- og klovsyke på de britiske øyene har utløst.