Dyrere røyk - mer røyking

Tyskerne røyker enda mer enn før, selv om røyken er blitt dyrere. Fra årsskiftet av ble den tyske tobakksavgiften økt med én cent (7,5 øre), men sigarettsalget fortsetter likevel å stige.