Bush lar visepresidenten overta makten

USAs president George W. Bush overfører makten til visepresident Dick Cheney lørdag, mens han selv går gjennom en medisinsk undersøkelse som krever bedøvelse.