Kraftige reaksjonar på USA-trussel mot Haag

Nederland reagerer kraftig mot det amerikanske lovvedtaket som opnar for militære aksjonar mot Haag. Nederland arbeider nå for å få ein felles EU-front mot USA.