Hans Erik Matre styreformann i Misjonsalliansen

Tidligere BT-redaktør Hans Erik Matre er valgt til ny formann i hovedstyret i Misjonsalliansen.